Ærøkirkeliv

 


Julegudstjenester på Ærø


Juletid er familietid.
Juletid er traditionernes tid.
Og en af traditionerne er julegudstjenesten.

Klik på billedet og
se en oversigt over julegudstjenesterne juleaftensdag

 


Lectio Divina i Marstal Kirke


Et nyt tiltag i sognet
Læs mere her


 

Menighedsrådsvalg på Ærø

Hvis du synes, at kirkelivet på Ærø er vigtigt, er det lige så vigtigt, at du kommer og vælger, hvem der skal repræsentere dig i rådet de næste 4 år. Menighedsrådet holder øje med kirker og tilliggende bygninger og laver/godkender budgetter. Er arbejdsgivere for medarbejderne. Laver fælles og lokale aktiviteter. Alt i alt et spændende og omfattende arbejde.

Der er Grunde og bygningsudvalg, økonomiudvalg, personaleudvalg og aktivitetsudvalg. Så der er en chance for at vælge, hvad der interessere mest eller kendskabet størst.

Valget foregår følgende dage:

Søby sognehus mandag den 14. sep. kl. 18.00-20.00

Bregninge i konfirmandstuen tirsdag den 15. sep. kl. 18.00-20.00

Tranderup sognehus onsdag den 16. sep. kl. 18.00-20.00

Ærøskøbing sognehus torsdag den 17. sep. kl. 18.00-20.00

Rise sognehus fredag den 18. sep. kl. 18.00-20.00

Marstal menighedshus den 19. sep. fra 15.00-17.00

 

Venlig hilsen Ærø Menighedsråd

 

Bliv klogere på menighedsrådets arbejde.
Klik her og læs mere.

Kalender

Nyt fra kirken

Åbning af de Ærøske kirker

Der er igen kommet retningslinjer for åbning af kirkerne - og dem følger vi selvfølgelig på Ærø for at være med til at sikre en forsvarlig, og ansvarlig genåbning af folkekirken, og samfundet generelt. Det betyder, at der maksimalt tillades adgang for 1 besøgende pr. 4 kvm gulvareal ved kirkelige handlinger med sang. Kirkernes personale har haft målebåndene fremme og regnet ud, hvor mange mennesker der må være i hver kirke foruden personale. Opgørelsen ser ud som følger og gælder for både gudstjenester og andre kirkelige handlinger: 

Ærøskøbing: 113 pers., 

Søby: 50 pers., 

Marstal: 80 pers. 

Kapellet i Marstal: 30 pers., 

Ommel: 45 pers., 

Rise: 73 pers., 

Tranderup: 43 pers. 

Bregninge: 73 pers

I kirkerne vil vi passe på hinanden – ligesom vi har gjort i samfundet de sidste par måneder. Vi spritter hænder og gør rent. 

Når vi nu netop kun må være en begrænset mængde mennesker, stræber vi efter så ofte som muligt at holde gudstjenester i øens kirker, så man så ofte som muligt kan komme til gudstjeneste i sin lokale kirke. 

Vi har gjort os gode erfaringer med livestreaminger af både gudstjenester og aftensange fra stuen i præstegården i Bregninge og i alle øens kirker. De kan findes her på vores hjemmeside HER og på vores facebookside: Ærø pastorat. Indtil vi har fået startet kirkerne op igen og fundet en ny rutine i dem, hvor vi kan holde gudstjenester i overensstemmelse med reglerne, holder vi pause fra livestreaming. Men vi lægger stadig ideer til online kirke i vores idébank. 

Du kan finde listen med gudtjenester og andre arrangementer HER - ligesom du også kan se en arrangementkalender under de forskellige kirker.

Vi glæder os til at se jer!

Sjælesorg på nettet

Velkommen til Ærø Kirkeliv

På de følgende sider finder du information om alt der vedrørerer kirkerne på Ærø.
Om du holder curseren over hovedmenupunkterne, så dukker der forskellige valgmuligheder op.
Under "Hjem" finder du eksempelvis kirkebladet -
og under "kontakt" finder du kontaktinformationer på kirkernes ansatte.

Herunder finder du nyttige links:

 

Menighedsrådsvalg på Ærø

Hvis du synes, at kirkelivet på Ærø er vigtigt, er det lige så vigtigt, at du kommer og vælger, hvem der skal repræsentere dig i rådet de næste 4 år. Menighedsrådet holder øje med kirker og tilliggende bygninger og laver/godkender budgetter. Er arbejdsgivere for medarbejderne. Laver fælles og lokale aktiviteter. Alt i alt et spændende og omfattende arbejde.

Der er Grunde og bygningsudvalg, økonomiudvalg, personaleudvalg og aktivitetsudvalg. Så der er en chance for at vælge, hvad der interessere mest eller kendskabet størst.

Valget foregår følgende dage:

Søby sognehus mandag den 14. sep. kl. 18.00-20.00

Bregninge i konfirmandstuen tirsdag den 15. sep. kl. 18.00-20.00

Tranderup sognehus onsdag den 16. sep. kl. 18.00-20.00

Ærøskøbing sognehus torsdag den 17. sep. kl. 18.00-20.00

Rise sognehus fredag den 18. sep. kl. 18.00-20.00

Marstal menighedshus den 19. sep. fra 15.00-17.00

 

Venlig hilsen Ærø Menighedsråd

 

Bliv klogere på menighedsrådets arbejde.
Klik her og læs mere.

Sct. Nicolai tjenesten

Er du ensom?

Sct. Nicolai tjenesten er en anonym og fortrolig samtale med et medmenneske,
der lytter interesseret.

Klik på fotoet og find telefonnumre og andre oplysninger.

 

Sorggruppe for børn og unge

Den fynske sorggruppe for børn og unge tilbyder samtaleforløb for børn og unge, som har mistet et nærtstående familiemedlem. Tilbuddet gælder for aldersgruppen 10-18 år. Børnene får støtte af to uddannede gruppeledere til at bearbejde sorg og tab i et forløb, som strækker sig over ca. et halvt år. Deltagelse i en sorggruppe er gratis.
KONTAKT 29 89 39 11 eller klik på billedet for at læse mere på hjemmesiden


 

Sogn.dk

Sogn.dk indeholder oplysninger om alle sogne i folkekirken.
Siderne om de enkelte sogne indeholder som et minimum administrative oplysninger,
som navne, adresser, telefonnumre, e-postadresser og statistik.
Nogle sogne har også indtastet oplysninger om gudstjenester, møder
og andre oplysninger om livet i sognet.