Ærøkirkeliv

 


Julegudstjenester på Ærø


Juletid er familietid.
Juletid er traditionernes tid.
Og en af traditionerne er julegudstjenesten.

Klik på billedet og
se en oversigt over julegudstjenesterne juleaftensdag

 


Lectio Divina i Marstal Kirke


Et nyt tiltag i sognet
Læs mere her


 

Nyt fra kirken

Åbning af Ærøs kirker

Der er kommet retningslinjer for åbning af kirkerne - og dem følger vi selvfølgelig på Ærø for at være med til at sikre en forsvarlig og ansvarlig genåbning af folkekirken og samfundet generelt. Det betyder, at der maksimalt tillades adgang for 1 besøgende pr. 4 kvm gulvareal. Kirkernes personale har haft målebåndene fremme og regnet ud, hvor mange mennesker der må være i hver kirke foruden personale. Opgørelsen ser ud som følger og gælder for både gudstjenester og andre kirkelige handlinger: 

Ærøskøbing: 50 pers., Søby: 25 pers., Marstal: 54 pers. (kapellet i Marstal: 27pers.), Ommel: 21 pers., Rise: 50 pers., Tranderup: 28 pers. og Bregninge: 35 pers.

I kirkerne vil vi passe på hinanden – ligesom vi har gjort i samfundet de sidste par måneder. Derfor vil gudstjenesterne til en start både være kortere, (indtil videre) være uden altergang og kun have 2-3 salmer. Vi spritter hænder og gør rent. Vores kære salmebøger får en forlænget pause, og tidligt på ugen (i god tid før søndag) lægger vi salmeark ud på de bænkerækker, hvor man må sidde. Det gør vi for at sikre, at reglerne om afstand mellem mennesker overholdes. 

Når vi nu netop kun må være en begrænset mængde mennesker, stræber vi efter så ofte som muligt at holde gudstjenester i øens kirker, så man så ofte som muligt kan komme til gudstjeneste i sin lokale kirke. For at sikre, at vi kun er forsamlet det tilladte antal mennesker, vil vores kirketjenere tælle deltagere inden gudstjenesterne, så måske kan det være en idé at komme i god tid for at være sikker på en plads. 

Vi har gjort os gode erfaringer med livestreaminger af både gudstjenester og aftensange fra stuen i præstegården i Bregninge og i alle øens kirker. De kan findes her på vores hjemmeside HER og på vores facebookside: Ærø pastorat. Indtil vi har fået startet kirkerne op igen og fundet en ny rutine i dem, hvor vi kan holde gudstjenester i overensstemmelse med reglerne, holder vi pause fra livestreaming. Men vi lægger stadig ideer til online kirke i vores idébank. 

Du kan finde listen med gudtjenester og andre arrangementer HER - ligesom du også kan se en arrangementkalender under de forskellige kirker.

Vi glæder os til at se jer!

Sjælesorg på nettet

Velkommen til Ærø Kirkeliv

På de følgende sider finder du information om alt der vedrørerer kirkerne på Ærø.
Om du holder curseren over hovedmenupunkterne, så dukker der forskellige valgmuligheder op.
Under "Hjem" finder du eksempelvis kirkebladet -
og under "kontakt" finder du kontaktinformationer på kirkernes ansatte.

Herunder finder du nyttige links:

 

Valg til Menighedsrådet

Menighedsrådsvalg på Ærø 2020

Der er kommet nye retningslinjer for valget, 
så i år skal alle menighedsråd vælges på en 
valgforsamling
Den nye valgform til menighedsråd indebærer:

Orienteringsmøde den 9.juni 2020
afholdes sammen med det årlige menighedsmøde

Valgforsamling den 15. september 2020

Frem til valget vil der her på siden, på facebook og  i Ærø Ugeavis
kunne læses artikler om Menighedsrådets arbejde.

Hvad er et menighedsråd?

Bliv klogere på menighedsrådets arbejde.
Klik her og læs mere.

Sct. Nicolai tjenesten

Er du ensom?

Sct. Nicolai tjenesten er en anonym og fortrolig samtale med et medmenneske,
der lytter interesseret.

Klik på fotoet og find telefonnumre og andre oplysninger.

 

Sorggruppe for børn og unge

Den fynske sorggruppe for børn og unge tilbyder samtaleforløb for børn og unge, som har mistet et nærtstående familiemedlem. Tilbuddet gælder for aldersgruppen 10-18 år. Børnene får støtte af to uddannede gruppeledere til at bearbejde sorg og tab i et forløb, som strækker sig over ca. et halvt år. Deltagelse i en sorggruppe er gratis.
KONTAKT 29 89 39 11 eller klik på billedet for at læse mere på hjemmesiden

 

Sogn.dk

Sogn.dk indeholder oplysninger om alle sogne i folkekirken.
Siderne om de enkelte sogne indeholder som et minimum administrative oplysninger,
som navne, adresser, telefonnumre, e-postadresser og statistik.
Nogle sogne har også indtastet oplysninger om gudstjenester, møder
og andre oplysninger om livet i sognet.

Ophavsret: