Indmeldelse/udmeldelse af folkekirken

Ønsker du at melde dig ind i folkekirken, skal du henvende dig til en præst. Du finder kontaktoplysninger på præsterne på Ærø længere nede på siden.

Ønsker du at melde dig ud af folkekirken, kan dette gøres på 2 måder:

Overvejelser du bør gøre dig inden du melder dig ud af folkekirken kan ses her.

Udmeldelse af folkekirken vil træde i kraft på tidspunktet for henvendelsen.

Husk at du ikke må sende dit cpr-nummer i en mail.