Kirkegårdene på Ærø

Den cirkulære grundform er karakteristisk for kirkegårdene omkring middelalderkirkerne på Ærø. Tydeligst kan denne form ses på Rise kirkegård, dernæst i Bregninge, men Tranderup kirkegård er blevet udvidet og formen ændret.

Som i alle købsstæder blev købstadskirken i Ærøskøbing i kraft af en forordning i begyndelsen af 1800-tallet flyttet ud i 1806.

Marstal var ikke en købstad, men en såkaldt handelsplads, hvorfor kirkegården kunne blive liggende omkring kirken. Først i 1895 blev den - på grund af pladsmangel - flyttet uden for byen.