Tranderup Kirke

Tranderup Kirke er romansk med indbyggede gotiske hvælv. Ældst blandt inventaret er den store Maria-figur med Jesu-barnet (ca. 1270-1280), der nu er placeret i den oprindelige kvindeindgangs døråbning. Også den trefløjede altertale (ca. 1510) er fra katolsk tid, og det store kalkmaleri over korbuen oplyser selv, at det er fra 1518.

I begge sider af korvæggen er fundet nicher, som formodentlig har rummet helgenaltre.

Inden det nuværende nyklassicistiske tårn - sandsynligvis tegnet af C. F. Hansen - blev opført i 1832, havde kirken tårn og spir i lighed med kirkerne i Bregninge og Rise.

Af kirkens to gamle klokker bruges den store, som blev støbt i 1566, stadig. Den lille afløstes af en ny klokke, som blev indviet den første søndag i advent i 2011. Anskaffelsen skyldtes afdøde gårdejer Laurits Fabricius Eriksen, Tranderup, der i sit testamente havde doneret penge til kirken. "Jeg forkynder glæden over livets ord" står der indstøbt i malmen.

Orgel, 4 stemmer, Peder Hansen, Gudme, ca. 1850.

 

   Tranderup Kirke