Personregistrering

I 1646 blev Danmarks præster pålagt at føre kirkebog over fødsler, vielser og dødsfald foruden de kirkelige handlinger i sognet.

I Danmark har den civile personregistering således 350 års historie bag sig.

Til forskel fra andre europæiske lande har man i Danmark bibeholdt personregistreringen i kirken, dog bortset fra Sønderjylland, hvor den varetages af kommunen.

Personregisteringen har udviklet sig fra at være håndført protokol til i dag at være elektronisk.

Folkekirkens personregisterførere foretager fødselsregistrering, navngivning, navneændring samt registrering af dødsfald direkte i CPR-registret.

Søger du oplysninger fra de gamle kirkebøger kan du finde dem her.