Ommel Kirke

Ommel Kirke, den yngste af de ærøske kirker, er indviet 6. maj 1894 og tegnet af arkitekt N. Jacobsen, Odense.

Den er opført som annekskirke til Marstal Kirke og ligger i det åbne landskab ud mod øhavet midt imellem Kragnæs og Ommel, overfor den daværende skole for de to landsbyer.

Den er opført i rundbuestil af røde teglsten og består af skib med tøndehvælv af træ, kor med tresidet afslutning og tårn. Alterparti med udskåret kors.

Orgel, 8 stemmer, Forbenius & Sønner 1983. Der har aldrig været kirkegård.

   Ommel Kirke