Bregninge Kirke

 

Bregninge Kirke er oprindeligt en romansk kirke fra 1200-tallet med storladne gotiske hvælv, indbygget sidst i 1400-tallet.

Tårnets imponerende spir (østslesvisk præget) er tækket med egetræsspåner.

Kalkmalerierne fra ca. 1510 til 1525  - bl.a. Jesu lidelseshistorie og Johannes Døberens liv - er afdækket 1915-22 og sidst restaureret i 1956 af Egmont Lind.

Fornem trefløjet altertavle fra tiden kort før Reformationen, udført af den berømte træskærermester Claus Berg (også mester for altertavlen i Odense Domkirke). Korbuekrucifiks fra senmiddelalderen. Prædikestol i renæssancestil (1612).

Orglet er fra 1941, bygget af Marvussen og Søn, Aabenraa. Det har 14 stemmer med i alt 1026 piber.

Glasmosaik i våbenhus af Sven Havsteen-Mikkelsen, skænket til kirken af ham. Ved den nordlige indgang til kirkegården ses stadig en kreaturrist.

Bregninge Kirke

16
AUG

Gudstjeneste Bregninge

Dato: 
Søndag d. 16. august 2020, Kl. 10:00 til kl. 11:00
Bregninge Kirke
V. Agnes Haugaard

30
AUG

Gudstjeneste Bregninge

Dato: 
Søndag d. 30. august 2020, Kl. 14:00 til kl. 15:00
Bregninge Kirke
V. Erik Strid & Østersøkoret
Fri entré

13
SEP

Høstgudstjeneste Bregninge

Dato: 
Søndag d. 13. september 2020, Kl. 10:00 til kl. 11:00
Bregninge Kirke
V. Agnes Haugaard

20
SEP

Gudstjeneste Bregninge

Dato: 
Søndag d. 20. september 2020, Kl. 10:00 til kl. 11:00
Bregninge Kirke
V. Agnes Haugaard
Ophavsret: